วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
     
 
  • ประกาศ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  • อะไรเอ่ย…หาย…ต้องรีบแจ้งความ!
  • กรณีถูกกล่าวหาว่าละเมิด ทรัพย์สนทางปัญญา
  • สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอประชาสัมพันธ์ ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
 
ประกาศ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   - 6 ธ.ค. 2565

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
อะไรเอ่ย…หาย…ต้องรีบแจ้งความ!   - 30 พ.ย. 2565

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กรณีถูกกล่าวหาว่าละเมิด ทรัพย์สนทางปัญญา   - 30 พ.ย. 2565

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
     
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (บริเวณบ้านนายสุชาติ พรสิริเพียรป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ม.ค. 2565   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10 (บริเวณซอย 1 บ้านนางมาลี นิยมพันธ์-บ้านนายสง่า แสนสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ม.ค. 2565   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสนตอ หมายเลขครุภัณฑ์ 916-56-0001 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง   25 ม.ค. 2565   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลแสนตอ จำนวน 5 จุด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง   25 ม.ค. 2565   อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19 ต.ค. 2563   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง AC หมู่ 12 (บริเวณบ้านนายวรพล จงสุภางค์กูล-คลอง2R-2R)   30 มิ.ย. 2563   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย   29 ต.ค. 2562   อ่านต่อ
ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านท่ากระทุ่ม-บ้านแสนตอ (ถนน รพช. กจ.3134 เดิม)   28 พ.ค. 2562   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
     
 
     
 
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด