วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
     
 
  • เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถและรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มีประกันภัย พ.ร.บ.ช่วยอะไรได้บ้าง?
  • ประกาศรับสมัคร
  • กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 376 : การใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ ต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนเสมอ
  • การกระทำที่ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560
 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถและรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มีประกันภัย พ.ร.บ.ช่วยอะไรได้บ้าง?   - 12 ก.ย. 2565

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศรับสมัคร   - 10 ก.ย. 2565

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป

..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 376 : การใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ ต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนเสมอ   - 8 ก.ย. 2565

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
     
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (บริเวณบ้านนายสุชาติ พรสิริเพียรป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ม.ค. 2565   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10 (บริเวณซอย 1 บ้านนางมาลี นิยมพันธ์-บ้านนายสง่า แสนสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ม.ค. 2565   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสนตอ หมายเลขครุภัณฑ์ 916-56-0001 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง   25 ม.ค. 2565   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลแสนตอ จำนวน 5 จุด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง   25 ม.ค. 2565   อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19 ต.ค. 2563   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง AC หมู่ 12 (บริเวณบ้านนายวรพล จงสุภางค์กูล-คลอง2R-2R)   30 มิ.ย. 2563   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย   29 ต.ค. 2562   อ่านต่อ
ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านท่ากระทุ่ม-บ้านแสนตอ (ถนน รพช. กจ.3134 เดิม)   28 พ.ค. 2562   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
     
 
     
 
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด