วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  
     
  หมู่ที่ 12 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130  
     
  E-mail: info@saentor.go.th โทรศัพท์ 034-510681 โทรสาร 034-510682