วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
  กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ปี2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. ... [ 12 พ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  รับฟังความคิดเห็นประชาชน ร่างข้อบัญญัติอบต.แสนตอ เรื่องการควบคุมตลาด [ 12 พ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ผู้บริหารประชุมพนักงานประจำเดือน เพื่อให้เกิดความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน ทั้งแรกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานที่ดี เป็นประโยชน์แก่องค์กร [ 23 ก.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ศพด.โรงเรียนวัด แสนตอ และศพด.บ้านดอนเขว้า เข้าร่วมโครงการกีฬาสีสัมพันธ์โรงเรียนวัดแสนตอ ปี 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนต้นแบบ [ 27 พ.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 7 เม.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ อบต.แสนตอ ดำเนินการในพื้นที่ ม.9 -ม.11 [ 7 ม.ค. 2565 ]

อบต.แสนตอ ได้ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ 9- หมู่ 11ตำบลแสนตอ

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมโครงการเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก(กรมชลประธาน)ภายใต้โครงการ"การสร้างนวัตกรรมพัฒนาแม่น้/คูคลอง [ 18 มิ.ย. 2564 ]

อบต.แสนตอ อ.ท่ามะการ่วมดำเนินกิจกรรมโครงการเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก(กรมชลประธาน)ภายใต้โครงการ"การสร้างนวัตกรรมพัฒนาแม่น้/คูคลอง

...อ่านต่อ>>
  ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโควิด-19 วันที่15-16 มิ.ย.64 [ 18 มิ.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  มอบถุงยังชีพ โครงการแสนตอร่วมใจ พ้นภัยโควิด [ 21 พ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสมุนไพร [ 9 เม.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.แสนตอ [ 29 ธ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.แสนตอ [ 13 พ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  กองทุนสปสช.ต้อนรับคณะศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ 2 เม.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 |