วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
  กิจกรรมโครงการเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก(กรมชลประธาน)ภายใต้โครงการ"การสร้างนวัตกรรมพัฒนาแม่น้/คูคลอง [ 18 มิ.ย. 2564 ]

อบต.แสนตอ อ.ท่ามะการ่วมดำเนินกิจกรรมโครงการเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก(กรมชลประธาน)ภายใต้โครงการ"การสร้างนวัตกรรมพัฒนาแม่น้/คูคลอง

...อ่านต่อ>>
  ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโควิด-19 วันที่15-16 มิ.ย.64 [ 18 มิ.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  มอบถุงยังชีพ โครงการแสนตอร่วมใจ พ้นภัยโควิด [ 21 พ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสมุนไพร [ 9 เม.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.แสนตอ [ 29 ธ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.แสนตอ [ 13 พ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  กองทุนสปสช.ต้อนรับคณะศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ 2 เม.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  สรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และมีสติ [ 10 มี.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และมีสติ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการเรียนรู้โคกหนองนาและวิธีทำฮอร์โมนปุ๋ยนมสด [ 9 มี.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรม จิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา " เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [ 13 ต.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการปลูกต้นไม้ถวานแม่ของแผ่นดิน [ 21 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ [ 21 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการแห่เทียนพรรษา [ 21 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (ครู D.E.A.R.) [ 21 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 |