วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
  กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชน   [ 22 ก.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ อบต.แสนตอ   [ 20 ก.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา   [ 16 ก.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   [ 13 ก.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564   [ 13 ก.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.   [ 9 ก.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ติดป้ายโฆษณาในที่สาธารณะผิดกฎหมาย   [ 2 ก.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ   [ 27 ส.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสัั่ง การอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน [ 30 ก.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 30 ก.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ก.ค. 2564 ]

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

...อ่านต่อ>>
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]

อบต.แสนตอมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

...อ่านต่อ>>
  ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มิุนายน 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  SCGPได้มอบเมล็ดพันธ์พืชผักสวนครัวให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้าน [ 29 มิ.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |