วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
  เผยแพ่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   [ 15 ต.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563   [ 28 ก.ย. 2563 ]

ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563

...อ่านต่อ>>
  โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ปี2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563 ]

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) [ 6 ส.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามข้อมติ UNSC 1718 (DPRK) [ 6 ส.ค. 2563 ]

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามข้อมติ UNSC 1718 (DPRK)

...อ่านต่อ>>
  รายงานผลการประเมิน ITA 2019 ของอบต.แสนตอ [ 17 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตออำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี [ 15 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ่คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน พฤษภาคม 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  พรบ.เทศบาล แก้ไขฉบับที่ 14 [ 10 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของอบต.แสนต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

...อ่านต่อ>>
  โครงสร้างส่วนราชการ อบต.แสนตอ [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงสร้าง อบต.แสนตอ (สามัญ) [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ภ.ด.ส.3 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 28 พ.ค. 2563 ]

ประกาศ ภ.ด.ส.3 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |