วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
  กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 374 : จอดรถหน้าบ้านตัวเองแท้จริงแล้วผิดกฎหมายหรือไม่   [ 20 ม.ค. 2566 ]

...อ่านต่อ>>
  ลิขสิทธิ์ (Copyright)   [ 20 ม.ค. 2566 ]

...อ่านต่อ>>
  การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ(ฉบับที่...)พ.ศ. ...   [ 20 ม.ค. 2566 ]

...อ่านต่อ>>
  กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 375 : การขับรถช้า ใช้ความเร็วต่ำผิดกฎหมายหรือไม่ [ 27 ธ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร [ 27 ธ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ “บ้านดอนเขว้า” หมู่ที่ 12 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา [ 7 ธ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 6 ธ.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  อะไรเอ่ย…หาย…ต้องรีบแจ้งความ! [ 30 พ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  กรณีถูกกล่าวหาว่าละเมิด ทรัพย์สนทางปัญญา [ 30 พ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอประชาสัมพันธ์ ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  เชิญชวนประชาชนและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พ.ย. 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  เชิญชวนประชาชนและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความคอดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 83/2557 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นที่สามารถใช้หรือนำมาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนัน ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พ.ศ. พ.ศ.2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  คู่มือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา [ 21 ต.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
  Q : ขายสินค้าไม่มีคุณภาพ ผิดกฎหมายหรือไม่? [ 21 ต.ค. 2565 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |