ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563 ]