ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]

              

ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563