รายงานการประชุมสภาปี 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]

              

https://drive.google.com/drive/folders/1kmXI4GqXq-NoLnfFw9JkCrm1Lowkwsye