มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. [ 9 ก.ย. 2564 ]