ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]