เชิญชวนประชาชนและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พ.ย. 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]

              

https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTEzMURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ%3D&fbclid=IwAR2ClCvmP7KHrXKMoOwZ1-KFlqflgkRFJbFCXPor2OtD3pLz1fbVoLZceDY