วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565  [ 2 พ.ค. 2565 ]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565  [ 1 เม.ย. 2565 ]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  [ 1 มี.ค. 2565 ]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565  [ 1 ก.พ. 2565 ]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564  [ 4 ม.ค. 2565 ]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  [ 1 พ.ย. 2564 ]
>> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 19 ต.ค. 2564 ]
>> แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564  [ 5 เม.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 29 ต.ค. 2563 ]
>> ราคากลางงานจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2564  [ 7 ต.ค. 2563 ]
>> ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้าพ่อเขาแดง หมู่ที่ 6  [ 9 ก.ย. 2563 ]
>> ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสีิมเหล็ก หมู่ที่ 9 (บริเวณบ้านนายวิชิน อิ่มเอิบ)  [ 26 ส.ค. 2563 ]
>> ราคากลางโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมทำฝาท่อ หมู่ที่ 11 (บริเวณบ้านนายนิยม เย็นกลม)  [ 26 ส.ค. 2563 ]
>> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนายบุญช่วย - บ้านนายสุทิน วงษ์เอี่ยม)  [ 14 ส.ค. 2563 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |