วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (บริเวณบ้านนายสุชาติ พรสิริเพียรป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 ม.ค. 2565 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10 (บริเวณซอย 1 บ้านนางมาลี นิยมพันธ์-บ้านนายสง่า แสนสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 ม.ค. 2565 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสนตอ หมายเลขครุภัณฑ์ 916-56-0001 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง  [ 25 ม.ค. 2565 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลแสนตอ จำนวน 5 จุด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง  [ 25 ม.ค. 2565 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 19 ต.ค. 2563 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง AC หมู่ 12 (บริเวณบ้านนายวรพล จงสุภางค์กูล-คลอง2R-2R)  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย  [ 29 ต.ค. 2562 ]
>> ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านท่ากระทุ่ม-บ้านแสนตอ (ถนน รพช. กจ.3134 เดิม)  [ 28 พ.ค. 2562 ]
>> ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแยกบ้านท้องคุ้ง - สะพานท้องพงษ์ (ถนน รพช.กจ.2127 เดิม) หมู่ 13  [ 22 พ.ค. 2562 ]
>> ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  [ 4 ม.ค. 2562 ]
>> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 101-002 สายสามแยก อบต.แสนตอ - บ้านโป่งข้าง หมู่ที่ 12  [ 20 ธ.ค. 2561 ]
>> ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง กจ.ถ. 101-001 สามแยก อบต.แสนตอ - บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 12  [ 20 ธ.ค. 2561 ]
>> ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.101-001 สามแยก อบต - บ้านหนองพลับ หมู่ 12  [ 30 พ.ย. 2561 ]
>> ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.101-002 สายสามแยก อบต.-บ้านโป่งข้าง หมู่ 12  [ 30 พ.ย. 2561 ]
>> ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 9 พ.ย. 2561 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |