ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (บริเวณบ้านนายสุชาติ พรสิริเพียรป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]