ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10 (บริเวณซอย 1 บ้านนางมาลี นิยมพันธ์-บ้านนายสง่า แสนสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]