ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสนตอ หมายเลขครุภัณฑ์ 916-56-0001 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]