วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
 
  ลานหน้าวัดท่ากระทุ่ม
 
  ลานกีฬาในตำบลแสนตอ
 
  ลานออกกำลังกายหมู่ที่ 1-13
 
  วัดแสนตอ
 
  วัดหนองพลับ
 
  วัดท่ากระทุ่ม
 
 
1 |