วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
แผนดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2562 (4)
แผนดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2562 (3)
แผนดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2562 (2)
แผนดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 41-43
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 36-40
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 29-35
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 23-28
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 16-22
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 11-15
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 1-2)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปก-คำนำ
1 |