วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
รายงานการประชุมสภาอบต.แสนตอ ประจำปี 2564 23 ก.พ. 2564
กำหนดประชุมสภาฯ ปี 2563 19 ก.พ. 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2562 22 พ.ย. 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2562 23 ส.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562 17 ส.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2562 12 ก.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2562 22 เม.ย. 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2562 9 เม.ย. 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2562 22 ก.พ. 2562
รายงานการประชุมคณะจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลแสนตอ 4 ก.ค. 2554
1 | 2 |